ÜNİVERSİTELİLER ARASI YAŞAM KALİTESİ YARIŞMASI

ÜNİVERSİTELİLER ARASI YAŞAM KALİTESİ YARIŞMASI

6
670
0
Çarşamba, 22 Şubat 2017
Haberler

Üniversiteliler Arası Yaşam Kalitesi Yarışması
Üniversiteliler Arası Yaşam Kalitesi Yarışması Türkiye çapındaki tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceği “yaşam kalitesini geliştirmeyi hedefleyen proje fikirleri yarışmasıdır”.
Yarışmanın amacı, üniversite öğrencileri arasında yaşam kalitesi konusunda farkındalık yaratmak, düşünmelerini ve çözüm üretmelerini sağlamak, kalite konusundaki vizyonlarını genişletip, motive ederek başarıyı ödüllendirmektir.

Yarışmaya Katılım
-Yarışmaya yaşam kalitesini geliştirmek konusundaki fikirlerini paylaşmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki 18 yaş üstü yüksek lisans, lisans ve ön lisans eğitimi alan öğrenciler katılabilir.
-Öğrenciler yarışmaya tek kişi olarak katılabileceği gibi, en fazla 3 kişilik grup oluşturarak da katılabilirler. Grup olarak katılım halinde, proje liderinin kim olduğu başvuruda açıkça belirtilmelidir.
-Başvurulan proje farklı bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş ve özgün olmalıdır. Eserlerin özgünlüğüne ilişkin değerlendirme hakkı Seçici Kurula aittir. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı kalacaktır.
-Yarışmaya gönderilen projenin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin proje üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.
-Seçici kurul o kategoride istenen nitelikte proje çıkmaması halinde ödül vermeme hakkını saklı tutacaktır.

Başvuru Şekli
-Başvurular; Başvuru Formu, Öğrenci Kimlik Fotokopisi veya Öğrenci Belgesi ile Proje Dosyasının ARPR’ a ulaştırılması ile gerçekleşecektir.
Başvuru Formunda öğrencinin ismi, eğer grup ise tüm grup üyelerinin isimleri, üniversite, fakülte ve iletişim bilgileri (telefon, mail, adres) yer alacaktır.
Proje Dosyası maksimum 2500 kelime olacak şekilde hazırlanacaktır.
Projenin amacı, hedef kitlesi, uygulama adımları, zamanlama ve bütçe bilgisi verilecektir. Proje içeriği web sitesinde belirtilen örnek proje formatı göz önüne alınarak hazırlanacaktır.
-Yarışmaya katılacak öğrenciler, yarışma web sitesinden yarışmaya başvuracakları gibi proje dosyasını mail, faks ve posta yoluyla da ARPR’a ulaştırabilirler. Başvuru formunda imzası olmayan öğrencilerin projesi elenecektir.
-Başvuru ve projeler mail ile gönderildiği takdirde, ARPR’a ulaşıp ulaşmadığını teyit etmek yarışmacıların yükümlülüğündedir.
-Yarışmaya gönderilen projeler iade edilmez.

Yarışma Kategorileri
Yarışma aşağıda belirtilen 5 kategoride düzenlenmektedir. Yarışmacılar yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan özgün fikirlerini içeren, en fazla 3 proje ile yarışmaya katılabilirler.
•Bireysel Yaşam Kalitesi
•Çevre ve Yaşam Kalitesi
•Eğitim ve Yaşam Kalitesi
•Engellilerin Yaşam Kalitesi
•Kadınların Yaşam Kalitesi

Yarışma Zamanlaması
Başvuru Süreci: 1 Ocak- 31 Mart 2017
Jüri Toplantısı: 20 Nisan 2017
Facebook Oylaması: 24 Nisan – 3 Mayıs 2017
Ödül Töreni: Mayıs 2017

Bir Cevap Yazın

Menu Title